top of page

About Us

ยินดีต้อนรับ

เมื่อเริ่มต้นของ  Good News Theology School

Pastor_Ock_Soo_Park.jpg

ปัจจุบัน ผู้คนมากมายใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ และรับใช้พระเจ้า โดยบอกว่าเชื่อพระเยซู แต่ถึงอย่างนั้น พวกเขาจำเป็นต้องปฏิเสธตัวเอง และเชื่อเพียงพระคำของพระเจ้า หากพื้นฐานนี้ของการใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณผิดไป ก็จะทำให้การใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่ยากลำบาก

 

หากเราเรียนรู้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างชัดเจน พระเจ้าจะสามารถทำงานอย่างมีกำลังในจิตใจของเรา การเรียนรู้เรื่องนี้อย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ Good News Theology School จึงได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทั้งในสหรัฐอเมริกา อเมริกาใต้ แอฟริกา จีน และประเทศอื่นๆ สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเรียนที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยตนเอง

เราหวังว่าคนที่รักและมีใจอยากเผยแพร่ข่าวประเสริฐ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร รวมถึงคนที่ไม่รู้ว่าต้องใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างไรหลังจากได้รับการชำระบาป จะเข้าร่วมใน Good News Theology School และเรียนรู้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ไม่ใช่เพียงแต่เรียนระบบและเค้าโครงของพระคัมภีร์เท่านั้น แต่ท่านจะได้เรียนรู้ผ่านคำพยานของอาจารย์ผู้สอน และชีวิตในความเชื่อกับพระเจ้าด้วย

 

แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่ แต่พวกเราก็เชื่อว่าท่านจะได้รับพระคุณของพระเจ้าที่จะปรากฏในชีวิตของท่าน โรงเรียนแห่งนี้จะเป็นพระพรให้กับทุกๆ ท่านและจะสอนให้ท่านได้กลายเป็นคนงานที่พระเจ้าทรงพอพระทัย และพระองค์จะจูงนำท่านให้กลายเป็นศิษยาภิบาลและมิชชันนารีที่ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ และจะส่องแสงสว่างให้กับโลกใบนี้

พาสเตอร์ อ็อกซู พาร์ค

ผู้ก่อตั้งคริสตจักรข่าวประเสริฐ

bottom of page